Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ αρ.30 τεύχος Β/8-1-2021 οι παιδικοί σταθμοί του ΚΕΚΠΑ-Δήμου Αλμωπίας επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 11/1/2021
με υποχρεωτική τήρηση όλων των υγιειονομικών μέτρων.