Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του ΚΕΚΠ-Α δήμου Αλμωπίας,οι παιδικοί σταθμοί πραγματοποίησαν με επιτυχία ασκήσεις ετοιμότητας για σεισμό.
Οι ασκήσεις θα πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Η ανάπτυξη αντισεισμικής συμπεριφοράς στο προσωπικό και τα παιδιά με διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση είναι καθοριστικής σημασίας.