Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλμωπίας δέχονται αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων, για το σχολικό έτος 2023-2024, από 10 Μαϊου έως 31 Μαϊου 2023 για τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Μαρτίου 2021.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε και να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

https://drive.google.com/drive/folders/1sBVSEMFZotqA5vNcV7nDVH9QXaR5GDwk?usp=share_link