ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη 23/7/2019 η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( ΕΕΤΑΑ ) ανάρτησε τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2019-2020 του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Οι ωφελούμενες /οι της παραπάνω δράσης του ΚΕ.Κ.Π.-Α. Δήμου Αλμωπίας μπορούν να εισέρχονται στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ για τα οριστικά αποτελέσματα και την εκτύπωση του voucher με τους κωδικούς TAXISNET.

Για υποστήριξη και βοήθεια μπορούν να απευθύνονται στις προϊσταμένες προσχολικής αγωγής.

Για τους παιδικούς σταθμούς:

Β΄ Αριδαίας

Τσακώνων

Ίδας

Εξαπλατάνου

Λουτρακίου

Στο τηλέφωνο 2384024916 (Γεωργιάδου Δέσποινα)

Για τους παιδικούς σταθμούς:

Α΄Αριδαίας

Προμάχων

Σωσάνδρας

Στο τηλέφωνο 2384021442 (Λουλούδη Κυριακή)

Για την εγγραφή των παιδιών στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς, απαιτείται η προσκόμιση της «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher) στα γραφεία των προϊσταμένων προσχολικής αγωγής και η υπογραφή της σύμβασης και εξουσιοδότησης μέχρι και την 2/9/2019.