Οι Τρεις Ιεράρχες: Οι τρεις επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της χριστιανικής θρησκείας,ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος,ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Γρηγόριος ο Θεολόγος.
Από τα τέλη του 4ου αιώνα υπάρχει μια κοινή γιορτή και για τους τρεις στις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους.Από το 1842 η γιορτή καθιερώθηκε ως εκπαιδευτική.
Για να τους τιμήσουμε στους Παιδικούς Σταθμούς οι παιδαγωγοί αναφέρθηκαν στη ζωή τους,στην προσφορά τους στα γράμματα και τα παιδιά φτιάξαν κατασκευές.