Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
Στις 20 Νοεμβρίου του 1989, ο ΟΗΕ υιοθέτησε και υπέγραψε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού.
Στην Ελλάδα επικυρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992.