Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(ΚΕ.Κ.Π.-Α.)

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 21

58400 Αριδαία

Fax: 2384 0 21830

Mail: almkekpa@gmail.com

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Κ.Π.-Α.

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Τότσα Βασιλική 2384 021830

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊσταμένη Τμήματος: Νάκα – Παυλίδου Παρασκευή: 2384 022237 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Προϊσταμένη τμήματος Α΄ Παιδικού Σταθμού Αριδαίας: Λουλούδη Κυριακή – 2384 021442

Περιοχή Δασάκι – [email protected]

_______________

Προϊσταμένη τμήματος Β΄ Παιδικού Σταθμού Αριδαίας: Γεωργιάδου Δέσποινα – 2384 024916

Περιοχή Εργατικές κατοικίες – [email protected]