Σκοπός του ΚΑΠΗ

Σκοπός του ΚΑΠΗ είναι οι ηλικιωμένοι να παραμένουν ενεργά και αυτόνομα μέλη της κοινωνίας και να συμμετέχουν στις κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που προσφέρουν τα ΚΑΠΗ του ΚΕ.Κ.Π.-Α. Δήμου Αλμωπίας.

  • Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των εξυπηρετούμενων των προγραμμάτων Φροντίδας τρίτης ηλικίας.(Σχετικές ομιλίες από ειδικούς ιατρούς, νοσηλευτές και υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους)

  • Παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας και συνταγογράφησης φαρμάκων από τον υπεύθυνο ιατρό (που εργάζεται ή συνεργάζεται με το Γραφείο).

  • Υποδέχεται, ενημερώνει, συμβουλεύει και παρέχει κοινωνική υποστήριξη στα μέλη του ΚΑΠΗ και στις οικογένειές τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην προσπάθεια για την παραμονή των ατόμων της τρίτης ηλικίας στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης.

  • Υλοποιεί προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα μέλη και τους επωφελούμενους του ΚΑΠΗ (λειτουργία εντευκτηρίου, διοργάνωση εκδρομών και εκδηλώσεων).

  • Συνεργάζεται με την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας για την παροχή πλήρους υποστήριξης στους επωφελούμενους και τις οικογένειές τους και την παραπομπή σε αυτές όταν απαιτείται.

Στο ΚΕ.Κ.Π.-Α. Δήμου Αλμωπίας λειτουργούν δύο ΚΑΠΗ και τρία παραρτήματα.

Οι υπηρεσίες του ΚΑΠΗ απευθύνονται σε άντρες και γυναίκες άνω των 60 ετών και κατοικούν στην περιοχή της Αλμωπίας. Ο Σκοπός του ΚΑΠΗ Δήμου Αλμωπίας είναι η ενημέρωση , η φροντίδα, η δημιουργική απασχόληση αλλά και ψυχαγωγία για τα μέλη και τους επωφελούμενους του ΚΑΠΗ.

  • ΚΑΠΗ Αριδαίας

  • ΚΑΠΗ Εξαπλατάνου

  • Παράρτημα ΚΑΠΗ Μεγαπλατάνου

  • Παράρτημα ΚΑΠΗ Βορεινού

  • Παράρτημα ΚΑΠΗ Τσακώνων

Πληροφορίες για τα ΚΑΠΗ

Τηλ.: 2384 021830 & 22237 mail: almkekpa@gmail.com